Hitta hitSväng höger Hultungs vid Bunge Kyrka.
Galleri Bunge 800m till vänster.

För info:
Fredrik Eriksson 0708 66 44 90